Disclaimer

Disclaimer voor www.ligfiets.shop


Ligfietsshop Tempelman hierna te noemen Ligfietsshop, verleent u hierbij toegang tot www.ligfiets.shop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Ligfietsshop Tempelman behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ligfietsshop spant zich in om de inhoud van www.ligfiets.shop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.ligfiets.shop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ligfietsshop
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.ligfiets.shopl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ligfietsshop

Voor op www.ligfiets.shop opgenomen hyperlinks naar websites, informatie of diensten van derden kan Ligfietsshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ligfietsshop Tempelman.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ligfietsshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »